- Din guide till Japan

地震 Jordbävningar i Japan

Japan är ett extremt geologiskt aktivt land med ungefär 1500 jordbävningar per år som har format landets geografi över årtusenden. Stora jordbävningar är lyckligtvis relativt ovanliga, men jordbävningar så som Touhoku-jordbävningen 2011 utanför Fukushima och Hanshin-jordbävningen i Kobe 1995 har format både landet och befolkningen. Idag är man mer förbered än någonsin, men ingen kan ju veta när nästa stora jordbävning kommer.

Du behöver inte generellt sett vara rädd för jordbävningar under din vistelse.

Japanska skolbarn lär sig tidigt hur man kan ska göra om en jordbävning inträffar; ner under skolbänken, täck huvudet! Jordbävningsövningar är så vanliga att det har blivit en naturlig reflex för många. Det finns många system som försöker varna så gott det går i förväg, t.ex. automatiska notifikationer på ALLA mobiltelefoner, automatiska utrop i högtalare i köpcentran och kontor, nödstopp för tåg, med mera, med mera.

Shindo, japanska standardmåttet för styrkan på jordbävningar

Jordbävningars styrka mäts vanligtvis med momentmagnitudskalan (M), vilket mäter energi som utlöses vid själva epicentret. Problemet är att detta inte nödvändigtvis säger hur mycket du kommer känna av effekterna där du befinner dig. I Japan använder man därför det så kallade Shindo-systemet (震度, ungefär ”skakgrad”) som istället är en skala som indikerar hur mycket det skakar på olika mätplatser. På varningsinformation ser du därför en markering för epicentrat och vad det betyder för olika platser i landet.

Jordbävningsinformation på TV i Japan. En jordbävning av grad shindo 4 har inträffat i Ibaraki-prefekturen norr om Tokyo.

Jordbävningsinformation på TV i Japan. En jordbävning av grad shindo 4 har inträffat i Ibaraki-prefekturen norr om Tokyo.

Skalan sträcker sig från 0 (inte kännbar) till 7 (starkast, stor förödelse). Nivå 5 samt 6 har två understeg var: svag (ー eller ”弱”) och stark (+ eller ”強”).

震度0 Instrumentell: Omärkbar för människor.
震度1 Svag. Märkbar för människor i vila i höga hus.
震度2 Lindrig. Märkbar för människor inomhus. Hängande föremål kan börja gunga.
震度3 Måttlig. Många inomhus och vissa utomhus känner skalvet. Porslin i skåp klirrar.
震度4 Tämligen stark. Väcker sovande. Märkbart för personer i fordon.
震度5ー (弱) Stark. Böcker kan ramla ur bokhyllor. Lyktstolpar svajar. skador på vägar.
震度5+ (強) Mycket stark. Svårt att förflytta sig. Saker ramlar ur hyllor och skåp, vissa möbler som byråer välter. Dörrar kan kärva fast. Murar kan falla. Trähus som inte är jordbävningssäkrade får omfattande skador. Sprickor i betonghus. Sprickor kan uppstå i jord och lera.
震度6ー (弱) Destruktiv. Svårt att stå. De flesta möbler välter. Trähus kan kollapsa. Betonghus som inte är jordbävningssäkrade får omfattande skador. Statyer kan välta. Sprickor kan uppstå i marken.
震度6+ (強) Väldigt destruktiv. Omöjligt att stå upp och förflytta sig utan att krypa. Marksprickor. Byggnader skadas allvarligt. Sprickor uppstår i marken, jordskred kan inträffa.
震度7 Förödande. Folk kastas omkring och omöjligt att röra sig. Möbler hoppar. Många byggnader förstörs, även jordbävningsförstärkta trähus. Jordbävningsförstärkta betonghus skadade och börjar luta. Jordskred. Broar, vägar och räls förstörs.

Var beredd med en upplysnings-app för Android och iPhone

Denna varningsinformation skickas ut automatiskt till japanska telefoner och varningssystem. Du kan få informationen till den telefon via appar för iPhone och Android, men tänk på att dessa naturligtvis måste använda data och vara tillgängliga konstant.

 

Hur fungerar tidiga jordbävningsvarningar?

Jordbävningar uppstår när de tektoniska plattorna rör på sig eller lägger sig till rätta. När detta händer utsöndras två olika vågor av energi. Den första typen kallas P-vågor och är snabb men svag. Den andra kallas S-vågor och är den starka vågen som orsakar skadorna vi ser vid jordbävningar.

Eftersom P-vågorna är snabbare kan man upptäcka dessa och omedelbart skicka ut varningar till allmänheten. Med ett sådant här system kan man i bästa fall få varningen ett par sekunder innan jordbävningen slår till.

P-vågor i blått, S-vågor i rött. Om 23  sekunder kommer jordbävningen slå till i Tokyo.
Jordbävningsvarning från en smartphone-app. Om 23 sekunder kommer en svag jordvävning slå till i Tokyo.